Martin Stensgård

Advokat Martin Stensgård

Partner, møderet for Landsret

ms@ves-advokater.dk

Martin er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2012 og har i 2010 studeret et semester ved University of Queensland i Australien. Siden efteråret 2012 har Martin været ansat i VES Advokater, hvor Martin har arbejdet som først advokatfuldmægtig og siden som advokat, inden han pr. 1. januar 2017 indtrådte som partner. I det daglige arbejde rådgiver Martin en bred vifte af klienter der tæller både store erhvervsvirksomheder og private. Martin har altid haft en særlig fokus på insolvensretlige forhold – herunder behandling af konkursboer og likvidationer, ligesom Martin i hele sin karriere har beskæftiget sig med inddrivelse af pengekrav. Martins ekspertise inden for inkasso har bl.a. medført, at han i dag er fast forbindelsesadvokat for et af Nordens største inkassobureauer, ligesom han løbende hjælper sine klienter med at optimere inddrivelse af deres udeståender. Ligeledes beskæftiger Martin sig med en lang række erhvervsretlige forhold såsom etablering af virksomhed, virksomhedsoverdragelser, generationsskifter og kontraktudarbejdelse, ligesom Martin i stigende grad bliver anvendt som fast sparringspartner af erhvervsklienter. Herudover behandler Martin desuden dødsboer, ligesom han rådgiver om arveretlige forhold.

Arbejdsområder

  • Insolvensret herunder bistand ved økonomiske rekonstruktioner, likvidationer og behandling af konkursboer
  • Generelle erhvervsretlige forhold, virksomhedsoverdragelser, generationsskifter, udarbejdelse og forhandling om ejeraftaler, etablering af virksomhed m.m.
  • Civile retssager og voldgiftssager
  • Dødsbobehandling og rådgivning om arveretlige forhold
  • Lejeret og erhvervslejeret
  • Køb og salg af fast ejendom
  • Inkasso og tvangsauktioner