Skip to main content

Strafferet

At navigere i strafferettens komplekse landskab kræver dybdegående kendskab og erfaring.

Hos VES Advokater udgør dette område en væsentlig del af vores virke, da vores advokater er beneficerede forsvarsadvokater. Vi tilbyder specialiseret rådgivning og forsvar inden for alle aspekter af strafferetten – fra mindre overtrædelser til alvorlige kriminelle handlinger. Vores dedikerede advokater står klar til at bistå dig, uanset om du står over for anklager eller er offer for en forbrydelse. Vores mål er at sikre dine rettigheder.

Forståelse af strafferetten

Strafferetten dækker over lovgivningen omkring kriminalitet og straf. Den regulerer statens ret til at pålægge sanktioner over for individer, der bryder loven og spænder bredt fra sager om tyveri og vold til mere komplekse sager som økonomisk kriminalitet og bedrageri. Vores advokater er eksperter i både den almindelige del af strafferetten, som omhandler grundlæggende principper for strafbarhed, og den specielle del, der præciserer de specifikke kriminaliserede handlinger og deres strafferammer.

Forløbet af en straffesag

  • Opstart af sagen: Politiet starter efterforskning baseret på mistanke om kriminalitet og kan sigte en person, hvis der er rimelig grund til mistanke.

  • Anholdelse og forsvarer: Ved behov kan politiet anholde den sigtede for at forhindre yderligere kriminalitet. Den sigtede får ret til at vælge en forsvarer.

  • Vurdering af beviser: Efter efterforskningen kan politiet udstede et bødeforelæg, og ellers vurderer anklagemyndigheden beviserne. De kan vælge at droppe sagen eller konkludere tiltalefrafald, hvis beviserne er utilstrækkelige.

  • Tilståelsessag: Den tiltalte kan vælge at tilstå, hvilket kan føre til en hurtigere afslutning af sagen, ofte uden retssag, hvis en bøde er tilstrækkelig.: Den tiltalte kan vælge at tilstå, hvilket kan føre til en hurtigere afslutning af sagen, ofte uden retssag, hvis en bøde er tilstrækkelig.

Hvis sagen ender i retten

Når en sag ender i retten, starter processen i byretten, hvor vidner bliver indkaldt, og beviser fremlagt. Både anklager og forsvarer får mulighed for at argumentere for deres syn på sagen, og den tiltalte har også ret til at ytre sig. Efter argumentationen træffer dommerne en afgørelse, som kan blive afsagt enten på dagen eller senere. Dommen kan ankes af både dømte og anklagemyndigheden inden for 14 dage, hvorefter sagen potentielt kan gå videre til landsretten for yderligere behandling.

Vælg den rette forsvarsadvokat

Valget af forsvarsadvokat er afgørende for udfaldet af din sag. Selvom det danske retssystem er stærkt og retfærdigt, gør dets kompleksitet det væsentligt at have en advokat ved din side, der sikrer, at du modtager kompetent vejledning gennem hele processen – fra de indledende faser af efterforskningen til afslutningen af retssagen.

Nødvendigheden af en forsvarsadvokat

Bliver du sigtet i henhold til straffeloven, er det essentielt at sikre dig en kompetent forsvarsadvokat. En sigtelse indikerer, at myndighederne anser dig for potentielt skyldig. I denne kritiske situation er det afgørende med en erfaren forsvarsadvokat, der effektivt kan varetage dine rettigheder og interesser gennem hele retsprocessen.

Vores rådgivning om strafferet

VES Advokater tilbyder rådgivning og forsvar i alle typer straffesager. Vores ydelser inkluderer:

  • Rådgivning ved sigtelse og under politiets efterforskning

  • Forsvar i retssager, herunder i både byretten og landsretten.

  • Bistand til ofre for kriminalitet i forbindelse med erstatningskrav

  • Rådgivning omkring erstatning til ofre for forbrydelser gennem relevante nævn.

Kontakt os for specialiseret strafferets rådgivning

Står du overfor en strafferetlig udfordring? Kontakt VES Advokater for en uforpligtende samtale, hvor vi kan vurdere din sag og hvordan vi bedst kan bistå dig. Vores mål er at tilbyde dig den bedst mulige støtte og repræsentation i strafferetlige anliggender.

Kontakt vores specialister

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.