Skip to main content

Familieret/Privat rådgivning

Familieretten spænder bredt og dækker de juridiske aspekter af relationer inden for familien. Det er et følsomt område, der kræver både dybdegående juridisk viden og en forståelse for de menneskelige relationer. 

Hos VES Advokater har vi specialiseret os i at tilbyde omfattende rådgivning og støtte inden for alle områder af familieretten – fra ægteskab og samliv til arv og testamenter.

Hvad dækker familieretten?

Familieretten omfatter juridiske forhold mellem familiemedlemmer, herunder:

  • Ægteskab og samliv – ægtepagter og samejekontrakter

  • Separation, skilsmisse og bodeling

  • Forældremyndighed og samvær

  • Testamenter

  • Fremtidsfuldmagter

  • Faderskab og børnebidrag

  • Tvister om ejendomsret og underholdsbidrag

Vores familieretsydelser

Ægteskab og samliv

Andelsboligforeningers daglige drift indebærer en række juridiske aspekter – fra fortolkning af vedtægter til håndtering af tvister mellem medlemmer eller med tredjeparter. Vores erfarne advokater tilbyder løbende rådgivning for at sikre, at foreningens drift forbliver inden for de juridiske rammer, og at potentielle konflikter løses effektivt og retfærdigt.

Skilsmisse og separation

I tilfælde af separation eller skilsmisse bistår vi med alt fra forhandling og udarbejdelse af bodelingsoverenskomster til samværsaftaler. Sådanne situationer kan ofte være følelsesladede og sårbare, hvorfor vi behandler sagerne med stor omsorg.

Arv og testamente

Arveloven regulerer hvem der arver dig, når du afgår ved døden. Såfremt du ønsker en anden arvefordeling end den der fremgår af loven skal du oprette et testamente. Det er særligt vigtigt at overveje oprettelse af et testamente ved særbørn, ved ugifte samlevende, men også ved ægtefæller der ønsker at give hinanden en bedre retstilling. VES Advokater kan vejlede om de gældende regler, og hvad de betyder for dig, samt udarbejde et testamente som nedfælder de ønsker du har til arvefordelingen efter dig.

Fremtidsfuldmagter

En fremtidsfuldmagt sikrer, at dine interesser varetages, hvis du bliver ude af stand til selv at træffe beslutninger om dine økonomiske og personlige forhold. Vi rådgiver om oprettelse af fremtidsfuldmagter, der tager højde for dine personlige ønsker og behov samt udarbejder selve fuldmagten.

Få professionel rådgivning om familieret/privat rådgivning

Står du over for en familieretlig udfordring, eller ønsker du blot at sikre dine og din families rettigheder og interesser? Kontakt VES Advokater i dag for en samtale og lad os sammen finde den bedste løsning for dig og din familie.

Kontakt vores specialister

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.