Skip to main content

Stilling: Advokat og partner

Martin Stensgård (L)

Martin er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2012 og har i 2010 studeret et semester ved University of Queensland i Australien, inden han fik sin advokatbestalling i 2015, og pr. 1. januar 2017 indtrådte han som partner. Alle årene har Martin været ansat i VES Advokater, og han er således et kendt ansigt på den Københavnske Vestegn, hvor Martin gør meget ud af at deltage i erhvervsnetværk.

I det daglige arbejde rådgiver og hjælper Martin en bred vifte af klienter der tæller både store erhvervsvirksomheder og private, ligesom Martin i stigende grad anvendes af internationale klienter, som ønsker at etablere sig på det danske marked.

Martin har altid haft en særlig fokus på insolvensretlige forhold – herunder behandling af konkursboer og likvidationer samt tvangsopløsningssager og konkurskarantænesager, ligesom Martin i hele sin karriere har beskæftiget sig med inddrivelse af pengekrav.
Martins ekspertise inden for inkasso har bl.a. medført, at han har været fast forbindelsesadvokat for flere af de største inkassofirmaer, ligesom han hjælper sine klienter med at tilrettelægge inddrivelse af tilgodehavender.

Det bemærkes i den forbindelse, at Martin holder foredrag om emnet, ligesom han har skrevet E-bogen Inkassoadvokatens 10 bedste råd, som kan hentes her.

Herudover beskæftiger Martin sig med en lang række erhvervsretlige forhold såsom etablering af virksomhed, virksomhedsoverdragelser, generationsskifter og kontraktudarbejdelse, ligesom Martin af et stort antal erhvervsklienter anvendes som sparringspartner og ”husadvokat”.

Ydermere rådgiver Martin erhvervs- og privatklienter omkring køb og salg af fast ejendom, og Martin har deltaget i flere hundrede ejendomshandler, og han er således meget efterspurgt som boligadvokat, hvor han primært repræsenterer køber.

Martin hjælper endvidere sine kunder med rådgivning og behandling af dødsboer samt arveretlige forhold, ligesom han udarbejder privatretlige dokumenter som testamenter, ægtepagter, fuldmagter, gældsbreve osv.

Derudover er Martin en erfaren procesadvokat. Han har gennem en årrække ført talrige retssager for både byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten.

Arbejdsområder

 • Insolvensret herunder bistand ved økonomiske rekonstruktioner, likvidationer og behandling af konkursboer
 • Behandling af tvangsopløsningssager
 • Rådgivning og førelse af konkurskarantænesager
 • Generelle erhvervsretlige forhold, virksomhedsoverdragelser, generationsskifter, udarbejdelse og forhandling om ejeraftaler, etablering af virksomhed m.m.
 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Civile retssager og voldgiftssager
 • Dødsbobehandling og rådgivning om arveretlige forhold samt familieret
 • Lejeret og erhvervslejeret
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Inkasso og tvangsauktioner
 • Bestyrelsesarbejde
 • Certificeret som insolvensadvokat
 • Medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel

Leo Støchkel (H)

Professionalisme og grundighed er nogle af de nøgleord, der karakteriserer Leo. Han er autoriseret bobestyrer ved Skifteretten i Glostrup og har således indgående erfaring med dødsbobehandling, såvel som bobestyrer som ved bistand med behandling af privatskiftede boer. Desuden er Leo anerkendt som rådgiver inden for en række øvrige privatretlige områder. Han har således mange års erfaring inden for lejeret, strafferet, køb og salg af fast ejendom samt familieret, herunder skilsmisse/separation og bodeling, testamenter og ægtepagter. Leo er desuden beneficeret forsvarer ved retterne i Glostrup, Lyngby og Frederiksberg.

Arbejdsområder

 • Dødsbobehandling, herunder bl.a. som aut. bobestyrer v/Retten i Glostrup
 • Strafferet/beneficeret forsvarsadvokat
 • Familieret, herunder skilsmisse/separation og bodeling, samt testamente/ægtepagt
 • Fast ejendom
 • Ejendomsadministration af ejerforeninger samt andelsboligforeninger