Skip to main content

Tvangsauktioner

VES Advokater har stor erfaring med behandling af tvangsauktionssager for pantekreditorer.

Hvis der ikke kan findes en løsning med debitor, kan sagen varetages af os hele vejen fra rykkerskrivelser til gennemført tvangsauktion over ejendommen. Kontoret kan desuden varetage hjemtagelse og tinglysning af auktionsskøde.

Overvejer du at købe på tvangsauktion, kan vi tilbyde at gennemgå salgsopstillingen og rådgive om potentielle faldgruber m.v.

Tvangsauktion for pantekreditorer

Begæring om tvangsauktion

Som pantekreditor med sikkerhed i fast ejendom har du ret til at begære ejendommen solgt på tvangsauktion, hvis gældsforpligtelserne ikke overholdes. Processen indledes ved at indgive en begæring til fogedretten, som derefter vil indkalde til et vejledningsmøde for at planlægge auktionens forløb. Dette omfatter planlægning af annoncering og fastsættelse af auktionens dato.

Advokatbistand til tvangsauktion

Det er afgørende at have professionel advokatbistand gennem hele processen – fra udarbejdelse af salgsopstilling til annoncering og afholdelse af fremvisninger. En advokat vil sikre, at alle juridiske aspekter håndteres korrekt og effektivt, hvilket er væsentligt for at opnå det bedste resultat af tvangsauktionen.

Efter tvangsauktionen

Når tvangsauktionen er afsluttet, og ejendommen er solgt til det højeste bud, vil budsummen blive fordelt efter prioritetsrækkefølgen blandt kreditorerne. Her bliver advokatens rolle igen central for at sikre en retfærdig og korrekt fordeling af midlerne.

Køb af ejendom på tvangsauktion

Køb på tvangsauktion kan tilbyde betydelige besparelser sammenlignet med det traditionelle boligmarked. Priserne er ofte lavere, da ejendommen skal sælges hurtigt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de risici, der følger med:

  • Dit bud er bindende uden fortrydelsesret.

  • Ingen tilstandsrapport eller ejerskifteforsikring, hvilket betyder, at du hæfter for eventuelle fejl og mangler.

  • Det er ikke muligt at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen.

Hos VES Advokater garanterer vi, at:

  • Du bliver grundigt informeret om de specifikke regler for tvangsauktioner, som adskiller sig markant fra almindelige boligkøb.

  • Du forstår fuldt ud, hvad det indebærer at byde på en ejendom på tvangsauktion, inklusiv en detaljeret gennemgang af salgsopstillingen og tilhørende dokumenter.

  • Du modtager løbende rådgivning, især når nye, vigtige oplysninger om ejendommen fremkommer under auktionen, hvilket kræver hurtig og præcis juridisk indsigt. Vores advokater er med dig hele vejen for at sikre, at du forstår betydningen af disse oplysninger.

  • Du navigerer sikkert uden om de faldgruber, der kan opstå under en tvangsauktion, takket være vores ekspertise og erfaring, som sikrer, at intet overses.

Hvis din egen bolig skal på tvangsauktion

Står din ejendom over for en tvangsauktion på grund af ubetalte lån? Hos VES Advokater er vi her for at støtte dig gennem denne udfordrende tid. Vores advokater er klar til at sikre dine rettigheder og guide dig igennem hele processen for at opnå det bedst mulige resultat af en vanskelig situation.

I visse tilfælde kan du have ret til at få tildelt en advokat, hvis din ejendom er truet af tvangsauktion. For at forstå dine muligheder og rettigheder, opfordrer vi dig til at kontakte os hos VES Advokater for en indledende drøftelse.

Kontakt vores specialister

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.