Skip to main content

Insolvensret

Insolvensret er et specialiseret retsområde, der omfatter de regler, der finder anvendelse, når et selskab, en virksomhed eller en person står over for økonomiske udfordringer.

Hos VES Advokater tilbyder vi omfattende rådgivning og bistand inden for alle aspekter af insolvensretten – fra forebyggende strategier til håndtering af komplekse insolvensprocedurer.

Insolvensretlig rådgivning

Frivillige kreditorordninger:

Vi rådgiver om mulighederne for at indgå frivillige aftaler med kreditorer som et alternativ til mere drastiske insolvensretlige muligheder. Dette kan være en effektiv måde at genoprette finansiel stabilitet på, samtidig med at virksomhedens drift opretholdes.

Akkordordninger:

VES Advokater har stor erfaring med at forhandle og implementere akkordordninger, der tillader en omstrukturering af gælden og giver dig som privatperson eller din virksomhed en chance for at komme videre. Vi bistår gennem hele processen – fra de indledende forhandlinger til den endelige implementering af akkorden.

Konkurs og rekonstruktion:

VES Advokater bistår med rådgivning og håndtering af konkursprocedurer og rekonstruktioner, hvor målet er at redde så meget af virksomhedens værdi som muligt. Vi arbejder tæt sammen med kreditorer, skyldnere og andre interessenter for at sikre de bedst mulige løsninger.

Advokat Thomas Munkhøj Haslev er fast medhjælper i Sø- og Handelsrettens Skifteret og er medlem af kuratorforeningen samt Danske Insolvensadvokater.

Endvidere er kontorets advokater Thomas Munkhøj Haslev, Louise Frølund Hansen og Martin Ekkenberg Stensgård medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Gældssanering:

For privatpersoner tilbyder vi rådgivning og bistand i forbindelse med gældssanering, hvor vi hjælper med at navigere i de juridiske krav og arbejder for en eftergivelse af gælden.

Advokat Thomas Munkhøj Haslev er fast medhjælper i Sø- og Handelsrettens Skifteret i gældssaneringssager.

Tvangsopløsning:

Når en virksomhedslukning er uundgåelig, bistår vi med hele likvidationsprocessen, sikrer at alle juridiske og finansielle aspekter håndteres korrekt og at processen forløber så problemfrit som muligt. Såfremt en virksomhed er erklæret insolvent, vil den ikke kunne opløses ved frivillig likvidation, men vil derimod være underlagt reglerne om konkurs.

Kreditorrepræsentation:

Vi repræsentere en lang række kreditorer og klienter i forbindelse med konkursretlige spørgsmål – herunder førelse af omstødelsessager for kreditorer samt fordringsprøvelsessager m.m.

Konkurskarantæne:

VES Advokater fører en lang række sager om konkurskarantæne i de sager hvor vi er udpeget som kurator og har stor viden om dette retsområde. Endvidere har vi også stor erfaring med at repræsentere direktører, der har brug for rådgivning og hjælp til konkurskarantænesager.

Stor ekspertise i insolvensret

Vi har mange års erfaring med insolvensret, og vores advokat og partner Thomas Munkhøj Haslev, er fast medhjælper ved Sø- og Handelsrettens Skifteret i tvangsopløsningssager og konkursboer. Herudover er advokat og partner Thomas Munkhøj Haslev, fast medhjælper ved Sø- og Handelsrettens Skifteret i gældssaneringssager, hvilket giver en unik indsigt og ekspertise i dette meget specialiserede retsområde. Hans erfaring sikrer, at vores klienter modtager yderst kvalificeret rådgivning.

Uanset om du eller dit selskab står over for økonomiske vanskeligheder ved drift af virksomhed eller som privatperson, er vi klar til at bistå dig gennem hele processen.

Kontakt vores specialister

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.