Skip to main content

Dødsbobehandling

Når en person afgår ved døden efterlades de pårørende ofte med en række praktiske forhold, som de skal tage stilling til. 

Et dødsbo refererer til de ejendele, værdier og gæld, som den afdøde efterlader sig, f.eks. fast ejendom, bankkonti, værdipapirer, indbo, lån mv. Dødsbobehandlingen indebærer forvaltning af disse i overensstemmelse med loven og afdødes ønsker.

Hvad omfatter dødsbobehandling?

VES Advokater er specialiseret i dødsbobehandling, der bl.a. inkluderer:

 • Identifikation af arvingerne samt arveforholdene

 • Realisering, bortskaffelse eller overdragelse af indbo, fast ejendom, virksomhed mv.

 • Håndtering af afdødes gæld og kreditorer

 • Administration af bankkonti

 • Vejledning og beregning af boafgifter og skatter

 • Assistance med udarbejdelse af selvangivelse

 • Udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse

Vores mål er at lette processen for dig og sikre, at alle aspekter af dødsbobehandlingen håndteres professionelt og med omsorg.

Behandlingsformer for dødsbo

Der findes forskellige måder at behandle et dødsbo på med hver sit sæt af regler. Det afhænger af en række faktorer, hvilken skifteform der skal benyttes.

 • Bobestyrerbo: Ved denne skifteform udpeges en advokat til at varetage alle praktiske opgaver, inklusive indsendelse af nødvendige opgørelser til Skifteretten og Skattestyrelsen. Under dødsbobehandlingen skal bobestyreren forelægge vigtige beslutninger for arvingerne. Ved uenighed blandt arvingerne træffer bobestyreren en afgørelse, som kan påklages til Skifteretten. Det er bobestyreren, der har det overordnede ansvar for dødsboets behandling, og arvingerne hæfter ikke for afdødes gæld.

 • Privat skifte: Ved denne skifteform står arvingerne selv for administrationen af boet. De træffer fælles beslutninger om boets håndtering og sørger selv for at indsende alle relevante dokumenter til Skifteretten og Skattestyrelsen i rette tid. Endvidere hæfter arvingerne for boets gæld. Ofte vil privatskiftende arvinger administrere boet med bistand fra en advokat.

 • Uskiftet bo: Ved denne form sker der ikke et reelt skifte. I stedet for at realisere afdødes værdier og gæld, overtager den efterlevende ægtefælle alle afdødes rettigheder og forpligtelser.

 • Ægtefælleudlæg: Denne skifteform er relevant når ægtefællers samlede formue er af begrænset størrelse. Er den samlede formue under grænsen kan den efterlevende ægtefælle nemlig udtage den samlede formue uden at afdødes børn modtager arv.

 • Boudlæg: Denne form er relevant for dødsboer med meget lille formue. Her udleveres boet typisk til den der har betalt begravelsesomkostningerne.

Personlig rådgivning om dødsbobehandling

Hos VES Advokater kombinerer vi dyb juridisk ekspertise med en personlig tilgang. Vi forstår, at dødsbobehandlingen kan være en følelsesmæssig proces og vores mål er at gøre det så let som muligt for dig ved at tilbyde klar vejledning, støtte og rådgivning gennem hvert trin af processen.

En af kontorets advokater er autoriseret bobestyrer ved Skifteretten i Glostrup, men alle kontorets jurister beskæftiger sig i øvrigt med dette område, og vi har således mange års erfaring med behandling af alle typer af dødsboer.

Kontakt vores specialister

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.