Skip to main content

Information

VES Advokater Advokataktieselskab er etableret på følgende adresse:

Højvangsvej 24
2600 Glostrup

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 43960640 og  på e-mailadressen info@ves-advokater.dk

Vores CVR-nummer er: 15 24 76 30.

VES Advokater Advokataktieselskab er organiseret som et aktieselskab.

VES Advokater Advokataktieselskab har klientbankkonti i Nykredit Bank, Nordea Bank, Danske Bank og Jyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos VES Advokater Advokataktieselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos VES Advokater Advokataktieselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, dansk filial af af HDI-Gerling Verzekeringen N.V. cvr nr. 20300434. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af VES Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

VES Advokater Advokataktieselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos VES Advokater Advokataktieselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af VES Advokater Advokataktieselskab og/eller utilfredshed med en af VES Advokater Advokataktieselskab advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Kontakt vores specialister

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.