Skip to main content

Lejeret

Lejeretten er et komplekst juridisk felt, der dækker både bolig- og erhvervslejemål.

Hos VES Advokater tilbyder vi dybdegående og specialiseret rådgivning inden for alle aspekter af lejeretten. Vi sikrer dine rettigheder som enten lejer eller udlejer og guider dig gennem de juridiske udfordringer, der kan opstå i lejeforhold. Vores kontor yder konkret bistand til indgåelse og udformning af lejekontrakter samt rådgivning om lejelovsspørgsmål.

Forståelse af lejeloven

Den danske lejelovgivning er både omfattende og under konstant udvikling, hvilket kræver opdateret viden og forståelse for at undgå potentielle faldgruber. Vores ekspertise inden for lejeretten sikrer, at du som klient får den mest fordelagtige behandling, uanset om det drejer sig om udarbejdelse af lejekontrakter, forhandling af lejevilkår eller tvister med lejere eller udlejere.

Hvad indeholder lejelovgivningen?

Lejeloven fastsætter retningslinjer mellem udlejer og lejer i løbet af lejeperioden, som er specificeret i en lejekontrakt. Derudover indeholder lejeloven bestemmelser, der omhandler emner som støj i boligen, løbende vedligeholdelse, årlige forbrugsregnskaber og boligbytte. Disse regler kan ikke fraviges gennem aftaler i lejekontrakten.

Vores rådgivning

Kontoret yder rådgivning for såvel private som erhvervsdrivende og hjælper blandt andet med:

  • Rådgivning ved indgåelse af lejekontrakter
  • Tvister og konfliktløsning
  • Lejeregulering og lejefastsættelse
  • Opsigelse og ophævelse af lejemål
  • Fogedsager
  • Grundlejekontrakter
  • Huslejestigning
  • Gennemgang af lejekontrakter
  • Til- og fraflytningsrapport
  • Rådgivning om udlejning

VES Advokater fører endvidere en lang række sager på dette felt – lige fra almindelige fogedsager omkring misligholdelse af en lejekontrakt, ved eksempelvis manglende betaling af husleje, til mere komplekse sager inden for erhvervslejeretten.

Indgåelse af lejekontrakt

At navigere i lejerettens kompleksitet uden juridisk bistand kan hurtigt blive en dyr affære, især hvis fejl i lejekontrakten opdages. Hos VES Advokater tilbyder vi rådgivning for at sikre, at din lejekontrakt er fejlfri og tilpasset dine behov fra starten og til en konkurrencedygtig pris.

Selvom lejeaftaler kan indgås uden formelle krav, anbefaler vi kraftigt, at både udlejere og lejere sikrer sig en skriftlig aftale. Dette skyldes, at lejeloven primært beskytter lejeren, hvilket kan gøre selvskrevne lejeaftaler risikable for udlejere.

Standardiserede lejekontrakter

Vi anbefaler brugen af den standardiserede typeformular for lejeaftaler, som dækker essentielle punkter som vedligeholdelse og depositum. Selv med en standardformular er professionel rådgivning værdifuld for at tilpasse aftalen til specifikke behov.

Huslejerestancer og udsættelsesforretninger:

For udlejere, der står over for huslejerestancer, tilbyder vi en fuld service fra udsendelse af rykkerskrivelser til gennemførelse af udsættelse ved hjælp af fogedretten.

Vi har mange års erfaring med at servicere udlejere herunder erhvervsudlejere og almene boligselskaber med at varetage udlejers interesser med både huslejeinkasso og udsættelse af lejere, som misligholder lejeaftaler enten ved betalingsmisligholdelse eller ved at overtræde andre regler.

Rådgivning om lejeret

Kontakt VES Advokater i dag for at sikre dine rettigheder og få den bedste juridiske bistand inden for lejeretten. Lad os hjælpe dig med at navigere gennem lejerettens kompleksitet.

Kontakt vores specialister

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.