Skip to main content

Ansættelsesret

Ansættelsesretten danner rammen om relationen mellem arbejdsgivere og deres medarbejdere, hvilket omfatter en række af både lovmæssigt fastlagte rettigheder og traditionelle retsprincipper.

Det er et felt, der kræver opmærksomhed i mange forskellige kontekster, da det styrer de grundlæggende vilkår for arbejdslivet.

Hos VES Advokater forstår vi kompleksiteten og dynamikken i ansættelsesretten. Vores mangeårige erfaring og dybdegående ekspertise gør os til din foretrukne partner, når det kommer til at navigere i de juridiske aspekter af ansættelsesforhold. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der beskytter din virksomhed og støtter dine ansatte alt sammen på et fundament af engagement, integritet og bred juridisk kompetence.

Omfattende rådgivning om ansættelsesret

Vi bistår med udformning af ansættelseskontrakter, rådgivning omkring konkurrence- og kundeklausuler, håndtering af opsigelser og bortvisninger samt sikring af overholdelse af ansættelsesretlige forpligtelser. Vores mål er at sikre, at din virksomhed ikke alene overholder gældende lovgivning, men også implementerer de bedste praksisser for et sundt arbejdsmiljø.

Hvad indebærer ansættelsesret?

Hos VES Advokater tilbyder vi rådgivning indenfor alle facetter af ansættelsesforholdet, som omfatter:

Headline

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter, herunder krav og vilkår

 • Incitamentsprogrammer

 • Rådgivning om kunde- og konkurrenceklausuler

 • Forståelse og anvendelse af kollektive overenskomster

 • Vejledning i immigrationsrelaterede spørgsmål

Under ansættelsen:

 • Håndtering af fravær, inklusiv ferie, sygdom, og barsel

 • Rådgivning vedrørende ind- og udstationering af medarbejdere

 • Udarbejdelse og opdatering af personalehåndbøger og politikker

 • Vejledning i spørgsmål om ligebehandling, diskrimination, og håndtering af krænkende adfærd

 • Sikring af et sundt arbejdsmiljø

Ved ansættelsens ophør:

 • Håndtering af bortvisningssager

 • Rådgivning om medarbejderes konkurrerende aktiviteter efter ansættelsens ophør

 • Støtte ved retslige tvister, herunder sager for de ordinære domstole, arbejdsretten, og voldgift.

 • Rådgivning om opsigelser, inklusiv ved omstruktureringer og masseafskedigelser

Vores mål er at gøre ansættelsesretlige spørgsmål håndterbare og forståelige for dig, uanset om du er arbejdsgiver eller ansat. Ved at tilbyde klar og tilgængelig rådgivning sikrer vi, at du kan navigere sikkert i ansættelsesrettens komplekse landskab.

Hvor kan jeg finde ansættelsesrettens regler?

I Danmark er ansættelsesretten forankret i både national lovgivning, såsom funktionærloven, og i EU-retten, eksempelvis loven om ansættelsesbevisloven. Desuden påvirkes den nationale lovgivning løbende af EU-retten, som med den nye ferielov.

Hvem fører tilsyn med ansættelsesretlige regler?

Generelt er der ikke én enkelt myndighed ansvarlig for at overvåge ansættelsesretlige love. Ansvaret ligger primært hos arbejdsgivere og ansatte for at sikre, at lovgivningen bliver overholdt i praksis. Dog er det eksempelvis Arbejdstilsynets opgave at sikre, at virksomheder følger arbejdsmiljølovgivningen.

Denne struktur sikrer, at ansættelsesretlige standarder opretholdes, samtidig med at den tilskynder til selvregulering og ansvarlighed blandt arbejdsgivere og ansatte.

Derfor er ansættelsesret vigtigt

For at opretholde en virksomhed, der både er i overensstemmelse med lovgivningen og konkurrencedygtig, er det essentielt for arbejdsgivere regelmæssigt at revidere og opdatere ansættelsesretlige dokumenter. Dette inkluderer ansættelseskontrakter, bonusordninger, virksomhedspolitikker og personalehåndbøger, så de afspejler de seneste ændringer i lovgivningen og tilpasser sig gældende markedsforhold.

Ansættelsesretten er et dynamisk felt, der kræver konstant opmærksomhed og opdatering. Vores team af eksperter holder sig løbende ajour med den seneste udvikling inden for lovgivning og retspraksis, både nationalt og internationalt.

Få hjælp til at naviger gennem ansættelsesretten

VES Advokater har solid erfaring med at rådgive virksomheder og ansatte om ansættelseskontrakter og de juridiske aspekter, som udspringer af dette forhold. I samarbejde med vores klienter udvikler vi løsninger, der er attraktive for både virksomheden og dens medarbejdere.

Ansættelsesretten er et dynamisk felt, der kræver konstant opmærksomhed og opdatering. Vores team af eksperter holder sig løbende ajour med den seneste udvikling inden for lovgivning og retspraksis, både nationalt og internationalt.

Kontakt vores specialister

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.