Skip to main content

Inkasso

Hvis en skyldner ikke er i stand til at betale en kreditors fordring, har kreditor mulighed for at indlede en inkassosag mod skyldner.

Hos VES Advokater har vi oparbejdet mange års erfaring inden for inkassovirksomhed og
tilbyder effektiv og professionel bistand til inddrivelse af udestående fordringer.

Vi yder assistance fra den første rykkerskrivelse til den afsluttende tvangsauktion, hvis nødvendigt. Vores primære mål er at værne om vores klienters økonomiske interesser, samtidig med at vi overholder alle gældende lovkrav og sikrer en professionel inkassoproces.

Vores inkassoadvokater har årtiers erfaring med inkassovirksomhed og rådgivning herom, ligesom VES Advokater har behandlet flere tusinde konkursboer samt rådgiver omkring reglerne herom.

Herudover afholder vores advokater foredrag om inkasso- og fakturaadministration, ligesom advokat Martin Stensgård har udgivet E-bogen “Inkassoekspertens 10 bedste råd”.

Du er meget velkommen til at læse den her.

Vi behandler således løbende flere hundrede sager for vores kunder, og vi inddriver hvert år flere millioner kroner i tilgodehavender på vegne af vores kunder.

Det bedste af det hele er, at vi ofte kan gøre det uden omkostninger for vores kunder, eftersom skyldnerne betaler for vores arbejde, idet vi kan tilbyde, at vi tager os betalt ved skyldners betaling af renter og inkassoomkostninger, og det er således ofte helt gratis for vores kunder at få udført arbejdet.

Inkassoprocessen hos VES Advokater

Rådgivning og lovgivning:

Vi starter altid med at rådgive vores klienter om relevant lovgivning omkring inkasso, renter med videre, så de forstår deres rettigheder og forpligtelser. Dette sikrer, at hele inkassoprocessen forløber inden for lovens rammer og på den bedst mulige måde for vores kunder, men med respekt for skyldner.

Rykkerskrivelser og forlig:

Det første skridt i inkassoprocessen er at sende rykkerskrivelser til debitorer, der forsømmer at betale sin gæld. Vi udarbejder og sender disse skrivelser på vegne af vores klienter. Hvis muligt, forsøger vi at nå til en frivillig forligsaftale med debitor for at undgå yderligere retslige
skridt.

Retslig inddrivelse:

Såfremt en frivillig aftale ikke opnås, viderefører vi sagen til retten for at opnå dom for gælden. Dette inkluderer forberedelse og indgivelse af retsdokumenter samt repræsentation i retten, og det kan således være en fordel at anvende VES Advokaters inkassoadvokater i stedet for et inkassofirma, eftersom vi kan hjælpe hele vejen fra første indledende rykkerskrivelse til gennemførelse af en retssag.

Udlæg i aktiver:

Med en dom eller et fundament kan vi sende sagen i fogedretten, hvor vi kan tvangsfuldbyrde vores kunders krav ved at foretage udlæg i debitors aktiver. Dette er en juridisk proces, hvor debitors ejendele kan beslaglægges for at dække gælden.

Administration af afdragsordninger:

Vi administrerer også afdragsordninger, der er indgået med debitorer, for at sikre, at betalinger modtages rettidigt, og vi kan tilbyde at have større porteføljer af sager til såkaldt overvågning, hvor vi løbende kontakter skyldner og inddriver vores kunders tilgodehavender.

VES Advokater tilbyder “no cure no pay”, hvis det er interessant for vores kunder.

Tvangssalg:

I tilfælde hvor afdragsordninger ikke overholdes, eller hvor det er nødvendigt, foranstalter vi tvangssalg af de udlagte genstande for at inddrive gælden.

Huslejerestancer og udsættelsesforretninger:

For udlejere, der står over for huslejerestancer, tilbyder vi en fuld service fra udsendelse af rykkerskrivelser til gennemførelse af udsættelse ved hjælp af fogedretten.

Vi har mange års erfaring med at servicere udlejere herunder erhvervsudlejere og almene boligselskaber med at varetage udlejers interesser med både huslejeinkasso og udsættelse af lejere, som misligholder lejeaftaler enten ved betalingsmisligholdelse eller ved at overtræde andre regler.

Inkasso: Få hjælp til gældsinddrivelse

Hos VES Advokater er vi fuldt ud bevidste om vigtigheden af at sikre vores klienters finansielle stabilitet gennem effektiv inddrivelse af udeståender. Med et team bestående af dygtige inkassoadvokater, forpligter vi os til at levere en professionel inkassoservice, der respekterer både kreditors og debitors rettigheder.

Ligeledes hjælper vi vores kunder med at udarbejde generelle handelsbetingelser, hvor vi rådgiver om og styrker vores kunders retsstilling.

Vi opfordrer dig til at tage kontakt til os, så vi sammen kan finde den bedste løsning for dig i relation til at lave den bedst mulige inkasso- og rykkerproces, hvormed din virksomheds likviditet styrkes og vi kan beskytte dine finansielle interesser med den største omhu og ekspertise.

Kontakt vores specialister

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.