Leo Støchkel

Advokat Leo Støchkel

Partner, aut. bobestyrer, møderet for Højesteret ls@ves-advokater.dk Professionalisme og grundighed er nogle af de nøgleord, der karakteriserer Leo. Han er autoriseret bobestyrer ved Skifteretten i Glostrup og har således indgående erfaring med dødsbobehandling, såvel som bobestyrer som ved bistand med behandling af privatskiftede boer. Desuden er Leo anerkendt som rådgiver inden for en række øvrige privatretlige områder. Han har således mange års erfaring inden for lejeret, strafferet, køb og salg af fast ejendom samt familieret, herunder skilsmisse/separation og bodeling, testamenter og ægtepagter. Leo er desuden beneficeret forsvarer ved retterne i Glostrup, Lyngby og Frederiksberg.

Arbejdsområder

  • Dødsbobehandling, herunder bl.a. som aut. bobestyrer v/Retten i Glostrup
  • Strafferet/beneficeret forsvarsadvokat
  • Familieret, herunder skilsmisse/separation og bodeling, samt testamente/ægtepagt
  • Fast ejendom
  • Ejendomsadministration af ejerforeninger samt andelsboligforeninger