Skip to main content

Louise Frølund Hansen

Direkte telefonnummer: +45 43 20 49 92

Om Louise Frølund Hansen

Som advokat med ekspertise inden for familie-og arveret specialiserer Louise sig primært i dødsboskiftesager – både som bobestyrer, medhjælper ved bobestyrerboer samt med bistand ved behandling af privatskiftende boer.

Som en naturlig sammenhæng med det familie- og arveretlige område beskæftiger Louise sig endvidere med bistand i forbindelse med bodelingssager samt udfærdigelse af testamenter/ægtepagter/samejeoverenskomster mv. 

Louise er endvidere specialiseret i insolvensretlige forhold – herunder behandling af konkursboer som kurator, tvangsopløsninger samt likvidationer.

Endvidere har Louise erfaring med rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom og civile retssager.

Louise er uddannet fra Københavns Universitet og har arbejdet hos VES Advokater først som advokatfuldmægtig, og siden som advokat. Louise modtog sin advokatbeskikkelse i februar 2018 og Louise er i dag associeret partner.

Arbejdsområder

  • Dødsbobehandling
  • Insolvensret, herunder behandling af konkursboer, tvangsopløsninger og likvidationer
  • Øvrig familie- og arveret, herunder bodeling, oprettelse af testamente, ægtepagter mv.
  • Civile retssager
  • Erhvervsretlige forhold
  • Fast ejendom

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.