Skip to main content

Virksomhedsoverdragelse / M&A

Virksomhedsoverdragelse indebærer en række komplekse trin, hvor både juridiske og forretningsmæssige aspekter skal håndteres med omhu.

Hos VES Advokater har vi mange års erfaring med virksomhedsoverdragelse, og vi bistår både købere og sælgere. Vi tilbyder omfattende rådgivning og støtte gennem alle faser af virksomhedsoverdragelsen for at sikre en problemfri overgang og beskyttelse af dine interesser.

Hvad er en virksomhedsoverdragelse?

En virksomhedsoverdragelse er, når ejerskabet af et selskab overføres til en ny fysisk eller juridisk person, som dermed påtager sig de juridiske forpligtelser og rettigheder.

En overdragelse kan ske eksempelvis ved overdragelse af ejerandele eller af en virksomheds aktiver/passiver, og vi yder i denne forbindelse både bistand med selve struktureringen af overdragelsen samt udarbejder de nødvendige dokumenter i forbindelse hermed.

Processen for en virksomhedsoverdragelse

  • Forhandling: Første skridt er at nå til enighed om de grundlæggende vilkår for overdragelsen, herunder pris og betingelser, ofte efterfulgt af en hemmeligholdelsesaftale.

  • Opfyldelse af betingelser: Køberen gennemfører en grundig gennemgang af virksomhedens finansielle, juridiske og operationelle forhold for at bekræfte aftalens præmisser, hvilket sælger er med til at oplyse.

  • Afslutning: På overtagelsesdagen bekræftes opfyldelsen af alle betingelser, hvorefter købesummen frigives, og køberen officielt overtager virksomheden.

Denne proces sikrer, at både køber og sælger er fuldt informeret og beskyttet gennem hele overdragelsen.

Medarbejdernes rettigheder ved virksomhedsoverdragelse

Ved virksomhedsoverdragelser er det afgørende at forstå medarbejdernes rettigheder for at sikre en god overgang og undgå juridiske faldgruber. VES Advokater tilbyder dybdegående rådgivning om dette komplekse område, baseret på omfattende erfaring og ekspertise.

Få hjælp til virksomhedsoverdragelse

VES Advokater tilbyder ekspertise inden for virksomhedsoverdragelser med et dedikeret team af erfarne advokater. Vi leverer skræddersyet og personlig rådgivning, der matcher dine specifikke behov og mål.

En succesfuld virksomhedsoverdragelse kræver uanset virksomhedens størrelse en grundig forberedelse, et effektivt forhandlingsforløb og værdiskabende rådgivning for at sikre det optimale resultat.

Vores advokater kan hjælpe dig med en god og effektiv virksomhedsoverdragelse.

Kontakt vores specialister

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.