Louise Frølund Hansen

Advokat Louise Frølund Hansen

lfh@ves-advokater.dk

Louise er uddannet jurist fra Københavns Universitet i januar 2015 og har efterfølgende arbejdet, først som advokatfuldmægtig, og siden som advokat hos VES Advokater.

Louise arbejder primært med behandling af dødsboer – såvel bistand med behandling af privatskiftede boer som medhjælper ved bobestyrerboer – samt med insolvensretlige forhold – herunder behandling af konkursboer, tvangsopløsninger og likvidationer.

Louise beskæftiger sig desuden med familie-/arveretlige forhold, såsom bistand i forbindelse med bodeling samt udfærdigelse af testamenter/ægtepagter/samejeoverenskomster mv. Endvidere har Louise erfaring med rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom, civile retssager samt inkasso.

Arbejdsområder

  • Insolvensret, herunder behandling af konkursboer, tvangsopløsninger og likvidationer
  • Dødsbobehandling
  • Familie-/arveret, herunder bodeling samt testamente
  • Civile retssager
  • Erhvervsretlige forhold
  • Fast ejendom
  • Inkasso