Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse

Denne del af erhvervsrådgivningen har kontoret beskæftiget sig med i mange år og vi yder bistand både på køber og sælgersiden. En overdragelse kan ske eksempelvis ved overdragelsen af ejerandele eller ved overdragelse af en virksomheds aktiver/passiver, og kontoret yder i denne forbindelse både bistand med selve struktureringen af overdragelsen samt udarbejder de nødvendige dokumenter i forbindelse hermed.