Tvangsauktioner

Tvangsauktioner

Tvangsauktioner

Kontoret har stor erfaring med behandling af tvangsauktionssager for pantekreditorer. Hvis ikke der kan findes en løsning med debitor, kan sagen varetages af kontoret hele vejen fra rykkerskrivelser til gennemført tvangsauktion over ejendommen. Kontoret kan desuden varetage hjemtagelse og tinglysning af auktionsskøde.

Overvejes det at købe på tvangsauktion, kan kontoret tilbyde at gennemgå salgsopstilling og rådgive om potentielle faldgruber m.v.