Strafferet

Strafferet

Strafferet

Dette område udgør en væsentlig del af kontorets virke, idet kontorets advokater er beneficerede forsvarsadvokater. Kontoret fører alle typer af sager indenfor denne gren af juraen. Kontoret bistår også forurettede personer med gennemførelse og opgørelse af erstatningskrav m.v. samt anmeldelse heraf til Nævnet vedrørende Erstatning til Ofre for Forbrydelser.