Selskabsret

Selskabsret

Selskabsret

Kontoret udøver en alsidig rådgivning indenfor dette retsområde, herunder rådgivning omkring ledelsesforhold, bistand i forbindelse med stiftelse af selskaber, udarbejdelse af vedtægter, ejeraftaler, direktionsinstrukser og forretningsordner m.v. Endvidere yder kontoret bistand med gennemførelse af omstruktureringer, kapitalforhøjelser eller kapitalnedsættelser samt tilrettelæggelse og gennemførelse af generalforsamlinger.

Kontoret fungerer som rådgivere for såvel små som mellemstore erhvervsvirksomheder, fortrinsvis beliggende i det Storkøbenhavnske område. Firmaet rådgiver ligeledes udenlandske firmaer vedrørende danske retsforhold.