Insolvensret

Insolvensret

Insolvensret

Dette område omfatter såvel den indledende rådgivning omkring de insolvensretlige muligheder, herunder muligheden for frivillige kreditorordninger, som bistand med gennemførelse af en egentlig akkordordning med kreditorerne. Kontorets advokater bistår vedrørende insolvensretlige forhold, herunder konkurs, rekonstruktioner og gældssanering. Kontoret bistår ligeledes vedrørende likvidationer. Advokat Thomas Munkhøj Haslev fungerer som fast medhjælper ved Sø- og Handelsrettens skifteret i gældssaneringssager.