Andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger

Kontoret bistår på dette område med rådgivning omkring andelsboligforeningers stiftelse og evt. ophør samt rådgiver i øvrigt omkring de særlige regler, der er gældende for andelsboligforeninger. Kontoret bistår tillige ved gennemførelsen af generalforsamlinger samt ved udarbejdelse af diverse dokumenter, eksempelvis vedtægter.

Endelig fungerer kontoret som administrator for flere andelsboligforeninger.