Jens Ellebjerg Hansen

Advokat Jens Ellebjerg Hansen

Partner, møderet for Højesteret

jeh@ves-advokater.dk

Jens har i adskillige år beskæftiget sig med såvel erhvervsretlig som privatretlig rådgivning.

Som fast kurator ved Sø- og Handelsretten, har Jens naturligt fokus på insolvensretlige problemstillinger og erhvervsforhold generelt.

Jens er af Justitsministeriet udpeget som autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter mv. og en stor del af hans virke omfatter således også privatretlige spørgsmål – herunder separations- og skilsmissesager, forældremyndigheds- og bopælssager samt bodelinger.

Jens lægger vægt på at yde en effektiv og professionel rådgivning, og dette, kombineret med en venlig og imødekommende facon, er én af årsagerne til, at han i dag servicerer en bred skare af loyale klienter indenfor både det private og erhvervsmæssige område.

Jens er desuden beneficeret forsvarer ved retterne i Glostrup, Lyngby og Frederiksberg.

Arbejdsområder

  • Insolvensretlige sager – herunder konkursboer, rekonstruktioner, likvidationer
  • Fast kurator ved Sø- og Handelsretten
  • Erhvervsretlige forhold, virksomhedsoverdragelse mv.
  • Strafferet/ forsvarsadvokat
  • Familieret, herunder skilsmisse/ separation/ forældremyndighed/ bopæl/ bodeling, samt testamente/ ægtepagt
  • Autoriseret bobehandler vedrørende ægtefælleskifter m.v.
  • Dødsbobehandling
  • Fast ejendom
  • Medlem af Kuratorforeningen og Danske Insolvensadvokater