Information

Information

VES Advokater er organiseret som advokataktieselskab.

 

Advokaterne hos VES Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Alle advokater hos VES Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, dansk filial af af HDI-Gerling Verzekeringen N.V. cvr nr. 20300434. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af VES Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

VES Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Advokaterne hos VES Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

 

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk