Retsager og voldgiftssager

Retsager og voldgiftssager

Retssager og voldgiftssager

Denne klassiske advokatdisciplin er en væsentlig del af kontorets virke. Kontoret fører løbende mange retssager og voldgiftssager indenfor forskellige retsområder og yder rådgivning og bistand i alle facetter af sagen, lige fra den indledende rådgivning omkring klientens muligheder til udarbejdelse af diverse processkrifter.
Kontoret sørger naturligvis for ansøgning om omkostningsdækning via fri proces eller retshjælpsdækningen hvor dette kan være relevant.