Privat rådgivning

Privat rådgivning

Privat rådgivning

Dette område omfatter f.eks. rådgivning omkring ægtepagter og testamenter samt samejekontrakter for ugifte mv. Kontoret bistår i denne forbindelse klienterne med for det første at få fastlagt deres muligheder i forhold til klienternes situation og ønsker samt under hensyntagen til den relevante lovgivnings rammer. Kontoret sørger endvidere for udfærdigelse af de nødvendige dokumenter og sørger for den videre ekspedition heraf til tinglysningskontoret, personbogen mv.