Inkasso

Inkasso

Inkasso

Kontoret varetager på dette område kreditorers interesser overfor debitorer, der ikke betaler deres skyld. Kontoret rådgiver således omkring lovgivningen på området samt udfærdiger rykkerskrivelser og frivillige forlig. Såfremt der ikke er opnået en ordning med en debitor, sørger kontoret for sagens videreførelse i retten med henblik på foretagelse af udlæg i debitors aktiver. Kontoret administrerer endvidere afdragsordninger indgået med debitorerne og foranstalter evt. tvangssalg over udlagte genstande.

Kontoret varetaget ligeledes sager vedrørende huslejerestancer for udlejer, og sørger for sagens gennemførelse fra fremsendelse af rykkerskrivelse til eventuel udsættelse ved fogedrettens hjælp.