Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Dette område omfatter al rådgivning i forbindelse med afviklingen af dødsboer, herunder rådgivning til arvinger omkring deres retsstilling, indrykning af proklama i Statstidende, udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse, udarbejdelse af selvangivelse samt bistand med salg af indbo, fast ejendom, virksomhed mv. En af kontorets advokater er autoriseret bobestyrer, men alle kontorets jurister beskæftiger sig i øvrigt med dette område.