Familieret

Familieret

Familieret

Kontoret bistår og yder rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, forældremyndighed og bopæl. Kontoret bistår endvidere i forbindelse med bodelingen og udfærdiger de nødvendige dokumenter i forbindelse hermed. Kontoret yder også bistand og rådgivning i forbindelse med “papirløse forhold”.

Advokat Jens Ellebjerg Hansen er af Justitsministeriet udpeget som autoriseret bobehandler vedrørende ægtefælleskifter m.v.