Ægteskabssager

Ægteskabssager

Kontoret bistår og yder rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af separation og skilsmisse, hvor forhold som forældremyndighed, retten til en lejebolig, bidragspligt mellem parterne, fordeling af pensioner, forsikringer mv. skal afklares. Kontoret bistår endvidere i forbindelse med bodelingen og udfærdiger de nødvendige dokumenter i forbindelse hermed. Kontoret yder også bistand og rådgivning i forbindelse med “papirløse forhold”.

Advokat Jens Ellebjerg Hansen er af Justitsministeriet udpeget som autoriseret bobehandler vedrørende ægtefælleskifter m.v.

Design af Influencers ApS og Anders Søndergaard